Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı
Kitaplar / Mevlana'dan Geriye Kalanlar
Resmi Büyüt  
Ürün Not:
MEVLANA'DAN GERIYE KALANLAR Prof. Dr. Gazi ÖZDEMIR Neden? Yayinlari 328 Sayfa

İÇİNDEKİLER

MESNEVİ’DEN TEMEL MESAJLAR
BİRİNCİ CİLT
İKİNCİ CİLT
ÜÇÜNCÜ CİLT
DÖRDÜNCÜ CİLT
BEŞİNCİ CİLT
ALTINCI CİLT

FİHİ MA-FİH’TEN TEMEL MESAJLAR

DİVAN-I KEBİR’DEN TEMEL MESAJLAR
I – GAZELLER
BİRİNCİ CİLT
İKİNCİ CİLT
ÜÇÜNCÜ CİLT
DÖRDÜNCÜ CİLT
BEŞİNCİ CİLT
ALTINCI CİLT
YEDİNCİ CİLT
II- RUBAİLER

MEKTUPLAR’DAN TEMEL MESAJLAR

MECALİS’İ SEB’A’DAN TEMEL MESAJLAR 
MECLİS 1
MECLİS 2
MECLİS 3 
MECLİS 4 
MECLİS 5 
MECLİS 6
MECLİS 7

YARARLANILAN ESERLER


 

ÖNSÖZ

Mevlana’nın değerli eserleri olan Mesnevi, Fihi Ma-fih, Divan-ı Kebir, Mektuplar ve Mecalis’i Seb’a’nın Türkçelerini büyük bir heyecan ve zevkle okudum. İnsanların yararlanmaları için emekler sarf edilmiş ve güzel eserler oluşturulmuş. Başta Mevlana olmak üzere tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık ve onlardan Allah razı olsun.
Bu eserleri okurken bende şu düşünceler oluştu: Mesnevi ya 6 cilt halinde veya birleştirilmiş 3 cilt (toplam 2500 sayfa) veya yine oldukça kalın (küçük fontla yazılmış ve 900 sayfaya yakın) tek cilt halinde yayınlanmış durumda. Fihi Ma-fih 130 sayfa, altı ciltlik Divan-ı Kebir 3100 sayfa, Mektuplar 280 ve Mecalis-i Seb’a kitabı da 190 sayfa tutmakta. Dolayısıyla bu kitabın temelini oluşturan Mevlana’nın eserlerinin toplam sayfa sayısı 6000 kadar olmaktadır. Toplumumuz insanının alım gücüne göre bu kitaplar pahalı gelebilecekleri için çoğunluğu satın alamıyor. Yine okuryazar olmayanlar ile ilkokul ve ortaokul mezunlarının çokluğu nedeniyle de toplumun eğitim düzeyi pek ileri değil. Bir taraftan ciltler şeklindeki kitapların uzun gelebileceğini, diğer taraftan da maddi değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ciltleri okuyup gerek dini inancına, gerekse davranış ve yaşantısına yansıyacak konumdaki Mevlana’nın temel mesajları, birçok insanımıza ulaşamamakta ve bu gidişle ulaşamayacak da. 
Beni bu kitabı hazırlamaya yönlendiren ilk amacım, beyin gibi muazzam bir organı ve çalışma prensiplerini bilen bir bilim insanı olarak Mevlana’nın değerli eserlerini farklı bir yaklaşımla incelemem ve her biri bir nevi Kur’an’ın ayetlerinin birer yorumu olan Mevlana’nın Temel Mesajlarını “süzülmüş bal damlaları misali”  halkımıza ulaşacak bir kitap haline getirerek iletmek olmuştur. İkinci amacım ise: Tıp Fakültesi öğrencisine burs vermekte olan Prof. Dr. Necla Özdemir Vakfı’na gelir sağlayıp öğrenci sayısını arttırabilmektir.
Çok  şükür bugüne kadar olan kitap gelirinden 5 öğrencinin bursunu karşılayacak kadar bir getiri oldu. Tabi ki, diğer önemli getiri, insanlarımızın bu kitap aracılığı ile daha iyi tanımalarına aracı olması olmuştur. 
Dini inancımızın olumlu yönden değişimine katkı sağlayacağına inandığım Mevlana’dan Geriye kalan Temel Mesajların, bu kitapla geniş bir kitleye ulaşması ve yararlı olmasını dilerim.
Bu kitap, bana güzel olumluluklar sunan Yüce Allah’a şükran ve minnet duygularımın bir ifadesidir.

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR, FESC, FAHA
Eskişehir-Ağustos-2010
www.novak.org.tr
bilgi@novak.org.tr